Name adoption list of Berlichingen, 1805

Quelle: Freiherrl. v. Berlichingen´sche Archiv, Jagsthausen.
Old name New nameLater changed to
Barmer Löw JacobLöw Jacob Kaufmann 
Bär JosephBär Joseph PlaulochBerlinger
David HessDavid HessStern
Joseph HessJoseph HessOppenheimer
Abraham Hess Abraham Hess 
Benedict JsaacBenedict Jsaak Merzbach  
Moses MachulMoses Machul SeeligNeuburger
Simson MarunSimson Marun Freund 
Benjamin MarxBenjamin Marx Strauss 
JuelJuel Strauss 
Zensor BärZensor Bär DeutschHanauer
Mayer HirschMayer Hirsch FrölichMai
Hirsch GersonHirsch Gerson LangGotthilf
Josel HirschJoesph Hirsch KuhWestheimer
David SamuelDavid Samuel ReichWertheimer
Emanuel LöwSamuel Löw SachsSchloss
Moses SalomonMoses Salomon Frendel 
Hahnle HirschHahnle Hirsch Hahn  
Simson LazarusSimson Lazarus EisenmannHeidenheimer
Elias Hesekiel[no entry]  
Koppel Löw[no entry] 
Jsaac JosephJsaac Joseph Ottenheimer Grünenbaum
Löw SimsonLöw Simson Eisenmann